Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Roleplay pravidla

Role-play

 • Pravidlo ZERO - Používej hlavu
 • Na serveru se RPí dle zákonů kalifornie a zákonů definovaných v Zákony. Při velmi závažných zločinech je povolen trest doživotí.
 • Revive uděluje A-team pouze v případě bugu, který můžete nahlásit příkazem /bug
 • Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled či opustit hru do 15 minut od začátku honičky.
 • Kamery se mohou RPit pouze tam, kde jsou jejich rekvizity. Výjimka: PD auta a PD vesty
 • Jakékoliv využivání bugů není tolerováno.

Character Kill (CK)

 • CK musí mít vždy pádný RP důvod.
 • Pokud hráč dostane JailCK (od LSPD) nesmí 7 dní provádět žádnou ilegální činnost.
 • Pokud hráč dostane CK, muže ihned po něm provádět ilegální aktivity, ale nesmí se vrátit do stejné frakce, ve které byl před CK, po dobu 7 dní. (platí pro ilegální frakce)
 • O RP člena rodiny či jakékoliv navázání na předchozí RP lze po schválení A-teamem.
 • O CK si zažádáte příkazem .ck na discordu v jakékoliv místnosti.

Player Kill (PK)

 • PK na Renegate není a neRPí se.

Krádeže a podvody

 • Po úspěšné loupeži je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled, schovat se v budově (do které se vstupuje skrz kolečko) či opustit hru do 15 minut.
 • Zakazuje se vyžadovat výkupné u banky.
 • Mimo banku je povoleno mít pouze 1 rukojmého.

PassiveRP

 • PassiveRP platí jen pro policejní stanice, nemocnice nebo pro ulice (když se vám něco stane, může vám passivně někdo zavolat pomoc).
 • Dále passiveRP platí pro hoody gangů, ale jen v případě že se v nich nenachází žádný online člen jednotlivého gangu.


2021 © Renegate RP